VR操駕模擬

模擬駕訓及虛實整合的方式,讓使用者雖是在虛擬內但實際都能操作機具操控,操駕仿真模塊有包含堆高機、鏟裝機、天車、吊車等四合一應用。VR操駕模擬
 
VR 運用在工業安全教育中,學員們可在虛擬逼真的操作環境下調整態度,重視自身行為規範操作,利用自身技能識別虛擬環境操作中存在的安全隱患,鞏固提升風險安全識別技能。
 
 
 
 
目前操駕仿真模塊有包含四合一應用:
 
        堆高機                                                                                                     鏟裝機(山貓)
 
  
 
 吊車                                                                                                              天車
 
  

INFORMATION